Donateurs

Donateurschap

Onze judoclub wordt geheel gedraaid door vrijwilligers. Die worden niet betaald.
Het gaat ons om de passie voor onze hobby. Jigoro Kano (1860 - 1938), de grondlegger van het judo, heeft het ook zo bedoeld.

G. Koizumi (1885 - 1965) schrijft in zijn boek My study of judo (1960) hoe belangrijk een hobby voor de mens is. Hij heeft het niet alleen over de individuele voordelen, maar juist ook over het vermogen dat een hobby een bijdrage kan leveren aan het welzijn van alle mensen. Geldelijke belangen mogen, in het op weg helpen van onze judoka's, geen enkele rol spelen. Koizumi: 'The spirit of the hobby shall be the heart of judo'.

De Yu - Ai judoclub heeft wel donateurs, die de vereniging ondersteunen. Daar zijn we heel blij mee, want hierdoor hebben we een aantal dingen kunnen realiseren, zoals: het kopen van scoreborden en wedstrijdklokken en het laten maken van een mooi erepodium. Maar ook het mede financieren van de Clubdag en de extra reserveringsuren voor het Ouder & Kind Judo kunnen we beter doen door het geld van de donateurs.

Donateurs geven hun donatie uiteraard vrijwillig. Donateurs zijn bijvoorbeeld ouders, andere familieleden, kennissen en vrienden, die zien waar onze club voor staat. Zij waarderen dat en hebben daar een bijdrage voor over. Sommigen doen dat een keer per jaar, anderen storten elk half jaar een bedrag.

Hartelijk dank!

(Mede) mogelijk dankzij donateurs